Duševní průvodci

Strážní andělé. Duchovní nebo duševní průvodci. Průvodci životem. Magičtí či duchovní pomocníci. Mistři vývoje. Můžeme je nazvat mnohými způsoby. Dohlížejí na nás jak v osobním normálním životě, tak i v životě duchovním. Duševní průvodci jsou neocenitelní společníci, především pak v momentech, kdy tápeme v našem duchovním vývoji, nejsme si jisti, jakou duchovní cestou se vydat a nebo pokud máme strach při vykonávání různých magických „procedur“.
 
Duševní průvodci jako pomocníci v běžném a v duchovním životě
V našem běžném, materiálním, tělesném životě nám duchovní průvodci dávají pocit jistoty, sebevědomí a bezpečí, a to v takových momentech, kdy si přestáváme věřit, například před velikou zkouškou. Pomáhají nám najít směr, jakým by se náš život měl ideálně ubírat, ať už se jedná o směr náboženský, či směr na styl vybrání vhodné školy a posléze povolání atd. Chrání nás před obtížními či nebezpečnými situacemi. Snad každému se již někdy přihodilo, že jen tak tak vyvázl z nepříjemné situace bez zranění nebo bez jiných následků. Duševní průvodci jsou totiž těmi, kdo zvyšují naše cítění a vnímání, zbystřují naše smysly, zkrátka – dávají nám dar intuice.
V duchovním životě nás pak tito průvodci chrání při rituální praxi a při provozování dalších magických operací, dodávají nám sílu, rozhodnost, pevnost, připraveni pomoci nám stojí po boku při astrálních cestách, meditacích, napomáhají nám při koncentraci, výběru pomůcek a jsou zdrojem inspirace např. pro psaní vlastních rituálů.
Formy duševních průvodců
Nejčastěji se s duševními průvodci setkáváme v podobě andělů či zvířat. Mohou mít však i jinou formou. Duchovním průvodcem nám může být i jiná energetická a jemněhmotná bytost, jako jsou víly, skřítkové, božstva, duchové apod. Duchovní průvodce nám bývá často předurčen a zjevuje se nám v podobě, která je nám milá, tak, aby pro nás byli příjemní a jejich přítomnost nás uklidňovala, byla nám k užitku a ne, aby nás děsila či v nás vzbuzovala nedůvěru nebo rozpaky. Proto se stává, že lidé, věřící v anděly nejčastěji získají jako duševního průvodce anděla nebo jemu podobnou světelnou bytost, osoby, preferující určitý zvířecí druh toto zvíře často dostává jako svého průvodce a tak dále. Duševními průvodci, co se týče zvířat, nemusejí být pouze žijící druhy zvířat, ale i druhy již vyhynulé či různá mýtická zvířecí stvoření, jako draci, jednorožci a další bytosti tohoto typu. Duševní průvodce je člověku daný a může se stát, že bude člověku dovoleno být v kontaktu hned s několika těmito bytostmi, jelikož člověk může mít i několik duševních průvodců, ne striktně pouze jednoho.
Jak zjistit, kdo je mým duševním průvodcem?
Možnosti, kterak se seznámit se svým duševním průvodcem je hned několik. Můžeme se s ním setkat na svých astrálních cestách, můžeme jej zahlédnout při regresi, ve snech, či za pomocí vlastní intuice.Jak se setkat s duševním průvodcem?
Astrální cestování – Je asi nejlepším způsobem, jak se setkat se svým průvodcem. Až se přenesete do astrálu (princip astrálního cestování bude ve zkratce vysvětlen níže*), nechte vaši duši doplout až na místo, kde se budete cítit příjemně. Velice dobře působí například sluncem zalitá louka s potůčkem a několika stromy. Požádejte mocnosti, v které věříte, aby za vámi poslali vašeho průvodce. Pokud nevěříte určité deitě (jako je například Bohyně Matka Země či archandělé apod.), promlouvejte přímo k duševnímu průvodci. Poproste jej, aby se vám zjevil a přiblížil. Vše čiňte s absolutní úctou a pokorou. Před vámi by se měla zformovat/zjevit nebo odněkud k vám přijít určitá bytost. Dejte na svou intuici. Pokud vám bytost bude příjemná, pozdravte ji, pokud to bude možné, promluvte si s ní a požádejte ji abych vás chránila a vedla životem materiálním i duchovním. Pokud vám bytost bude jakkoliv proti srsti, poděkujte jí, sdělte jí, že na její sílu ještě nejste připraveni a rozlučte se s ní, ale nehněvejte se na ni a nesnažte se ji zastrašit nebo násilně odehnat. Mnoho knih a příruček radí, že pokud se vám váš duševní průvodce zjeví ve formě jakéhokoliv hmyzu či hadů a ještěrů, neměli byste ho přijímat, to znamená, že na něj máte reagovat stejně jako na bytost vám nepříjemnou, sdělit jí, že na ni nejste připraveni a s úctou se s touto bytostí rozloučit. To, zda je drak ještěrem nebo ne, je snadno nabízející se otázka. Obecně ovšem platí toto – pokud je vám bytost velmi příjemná a jste si vnitřně jisti, že je to skutečně ta, kterou hledáte, že je hodna vaší důvěry a je s vámi zkrátka vnitřně propojena, přijměte ji, i kdyby se před vámi zjevila tarantule.
(* Astrální cestování – jedná se o stav, kdy naše astrální, jemněhmotné tělo, či chcete-li duch/duše, opouští naše tělo fyzické. Naše duše pak může putovat na nespočet různých míst. Astrální cestování se dá využít k duševnímu vývoji, léčení sebe i druhých, hledání odpovědí na naše otázky, setkávání se s různými bytosti atd. Pokud chcete astrálně cestovat a jste úplný začátečník, zkuste nejjednodušší formu cvičení, které dopomůže vaší duši na určitý čas opustit fyzické tělo a oprostit se tak od materiálních okovů. Zaujměte polohu v leže na zádech, nejlépe na posteli či na podložce tak, aby se vám leželo příjemně. Nohy neskrčujte, nepřekládejte přes sebe a ruce nechte položené vedle těla. Snažte se ležet rovně. Ujistěte se, že máte klid, místnost je větraná a je v ní pro vás příjemná teplota. Samozřejmě se můžete také přikrýt. Zavřete oči, uvolněte se jak to jen půjde a zklidněte svůj dech. K tomuto stavu si můžete dopomoci meditační hudbou, vhodné jsou například bubínky či mantry. Poté si představte, že tíha z vašeho těla pomalu mizí – například ve formě jiskřiček, které odfoukne jemný vánek – a odlétá a spolu s ní se z vašeho fyzického těla zvedá i vaše tělo astrální, vaše duše a to tak, že oproti tělu fyzickému bude toto tělo „průhledné“, bude zkrátka „jemnější“. Začněte u nohou a skončete hlavou. Největší pozornost je třeba věnovat oblasti okolo pupíku, tzn. oblasti solar plexu, neboť v tomto místě se koncentruje nejvíce naší energie a proto může být „uvolňování“ této oblasti obtížnější. Stejně tak může být obtížnější oblast krku a hlavy. Nezalekněte se však, pokud se vám hned nepodaří oblast solar plexu uvolnit. Přeskočte ji, uvolněte zbytek a pak se k ní vraťte. Jakmile máte toto za sebou, udržte si představu, že vaše duše se volně vznáží ve vzduchu kousek nad vaším fyzickým tělem. Je dobré představit si, že z pupíku vašeho duševního těle vede tenká stříbrná nitka do pupíku vašeho fyzického těla, neboť tento „spoj“ se vám častokrát může hodit na vaší cestě zpátky. Poté nechte vaši duši vzlétnout k nebesům zkrz stěny, sledujte, jak se pod vámi zmenšuje váš dům, vaše město, kontinent a nakonec celá země. Pokud se dostanete až sem, máte téměř vyhráno. Nacházíte se nyní v podstatě ve vesmíru, v universu, odkud už můžete kamkoliv jinak. Vaše fyzické tělu už byste v tomto momentě neměli takřka cítit, neměli byste vnímat své normální fyzické okolí a i doprovodná meditační hudba by měla znít pouze vzdáleně, či vůbec. Nyní si představte, že před sebou mezi shluky hvězd, galaxií a planet vidíte zavřené dveře. Ty vedou do vašeho astrálního světa. Dveře otevřete a nahlédněte dovnitř. Váš astrální svět může vypadat různě, ten můj má například podobu nádherné louky, plné tulipánů a fialek, kterou z jedné strany chrání hustý potemnělý les a z druhé strany vysoká hora s vodopádem. Uprostřed louky se pak nachází menší jezírko a vedle něj kamenný kruh, ve kterém si čistím auru a „opravuji“ trhliny ve svém ochranném štítu. Slunce svítí, ale nepálí, je příjemně, vane lehký osvěžující vánek. Okolo mě pobíhají různá zvířata, skřítci, víly a další bytosti. Jakmile za dveřmi uvidíte místo, které je vám příjemné, vstupte. Pokud se vám prostor za otevřenými dveřmi nebude zdát milý, zavřete a představte si o kus dál dveře jiné. Pokud se vám nepodaří dveře otevřít a to ani když si představíte jiné, vraťte se zpět do fyzického světa a zkuste astrálně cestovat jindy – způsob návratu vysvětlím později. Jakmile vstoupíte do vašeho světa, zkuste se spojit a vaším duševním průvodcem výše zmíněným způsobem. Můžete pak na tomto místě se svým průvodcem pobýt, promluvit si s ním, domluvit se s ním, jakým způsobem ho k sobě budete volat v potřebných situacích a tak dále, či se jen těště z přítomnosti této bytosti. Až budete odcházet, rozlučte se, vyjděte ven a zavřete za sebou dveře. Nyní se podívejte k pupíku, odkud vede nitka dolů k naší zemi. Vydejte se po směru této nitky, až uvidíte ležet vaše nehybné tělo na posteli. Narovnejte se s vaščím duševním tělem nad něj tak, abste jej kopírovali a ponořte se do něj, vklouzněte do něj, jako když se noříte do vody. Za chvilku ucítite opět tíhu svého těla a budete moci otevřít oči. Po této cestě se nezapomeňte najíst a napít. Nejen že získáte sílu, ale příjmutí potravy vás uzemní, tzn. přitáhne zpět k fyzickému světu. Pokud se nenajíte ani nenapijete, může se stát, že se budete cítit „rozlétaní“, lehcí apod., což po určité chvíli ale také odezní. Tento postup použijte, budete-li se o astrální cestování pokoušet sami. Může vám s ním však pomoci i léčitel a jemu podobný člověk a dokonce i zkušený psycholog, který vás bude hlasem navádět na správnou cestu a pomůže vám dostat se ven z vašeho fyzického těla a zpátky.)

Regrese – Regrese funguje především na principu zaznamenávání automatický myšlenek, o kterých sami mluvíte a někdo jiný je zapisuje. Při takové regresi můžete sedět nebo ležet, tak aby vám to bylo příjemné a cítíte své fyzické tělo, pouze interpretujete obrazy, které vám vyvstávají v hlavě, myyšlenky a pocity. Regresi vede zapisovatel, který vám přesně říká, jak postupovat. Regresi opět může provádět léčitel, někdo jemu podobný apod. anebo i psycholog. Zapisovatel vás nechá sestoupit do podvědomí, odkud plynou veškeré obrazy, o kterých pak budete mluvit a které budou zapsány. V regresi můžete krom setkání se s duševním průvodcem zažít také návrat do určité doby svého života, dětství, prenatální dobu či dokonce minulý život a zjistit tak třeba původ některých svých neduhů, nemocí, zlozvyků apod.

Sny a intuice – Pokud se vám ve snu opakovaně zjevuje určité zvíře nebo nějaká jiná bytost a máte z ní dobrý pocit, existuje velká pravděpodobnost, že právě ona bude vaším duchovním průvodcem. Stejně tak funguje intuice. Milujete kočky? Máte všude sošky, obrázky a dalčí předměty s kočičí podobou? Kočky, i cizí, za vámi chodí a mazlí se, i když vás neznají? Cítíte uvnitř sebe pocit, že v sobě máte něco kočičího? Pak zřejmě bude vaším duchovním průvodcem kočka.

Jak zavolat duševního průvodce k sobě?
Duševní průvodci ve své neviditelné formě jsou neustále s vámi. Máte-li ovšem strach, cítíte-li se jakkoliv ohroženi (např. při magické praxi) nebo jen potřebujete podporu, stačí si představit světelný tunel, kterým váš průvodce přichází a zastavuje se až vedle vás. Dotýká se vás a tím vám dodává sílu. Pokud má váš průvodce nějaké jméno – takové, které intuitivně vycítíte, je vám průvodcem sděleno nebo si ho tak sami pojmenujete, volejte na něj tímto jménem. Za každou pomoc a radu svému duševnímu průvodci vždy poděkujte.Duševní průvodci jsou obdivuhodné bytosti, které si zaslouží naše uznání. Nehledě na vaše náboženské vyznání či přesvědčení, jsou připraveni stát vám po boku a pomáhat vám.

Autor příspěvku: administrator

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *