Záhadné stromy Baobaby

Baobaby jsou opadavé stromy s nápadně tlustými kmeny a s dlanitě složenými listy, rostoucí v oblastech s obdobím sucha. Baobaby se vyskytují na Madagaskaru, v Africe a v severozápadní Austrálii, ale není jasné, jak k jejich rozšíření mezi kontinenty došlo.Baobaby poskytují všestranný užitek. Rozšíření Rod baobab zahrnuje 8 druhů. Centrum druhové diverzity je na Madagaskaru. […]