Samhain Všechny důležité svátky, které pro Kelty a později také Slovany znamenaly daleko více, než si dnes umíme představit, se s nástupem křesťanství v Evropě snažila církev vymýtit a na původní data naroubovat svůj vlastní svátek, vycházející z výkladu Bible. Podobnost ve významu Beltainu a dušiček je zjevná. „V tento den je závoj spojující oba světy živých a mrtvých tak […]